ELAS

TitleObuka Zavarivanja

15.01.2018.

U sklopu projekta koji organizuje i sufinansira program “Prilika plus” Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, firma Elas metalexpert organizuje i finansira obuku za zavarivače. Učesnici koji uspješno polože završni ispit dobijaju diplome i imaju priliku da se zaposle u firmi Elas na poziciji zavarivača  i operatera na robotu za zavarivanje.